Architecture Exhibitions International

deSingel - International arts campus Antwerpen

BWMSTR Label
Ruimte voor sloop

Apr 24–Jun 16, 2019
© BWMSTR Label

De tentoonstelling Ruimte voor sloop presenteert het gezamenlijk werk van studenten en docenten over sloop in functie van meer open ruimte.

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een of andere constructie (gebouw, bestrating…) waarvan de sloop de Vlaamse open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak van die constructies vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. De Faculteit Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Hiertoe verkennen ze zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop.

De gelaagdheid van de problematiek rond sloop ligt aan de basis van het videowerk in de tentoonstelling. De Cleene De Cleene bezocht vier sites: een leegstaand weekendhuisje, een serre, een hoeve en een loods met aanpalende verharding. De visuele analyse legt, samen met de inbreng van omwonenden en passanten, diverse betekenissen van deze plekken bloot.