Jun 21–Oct 30, 2022

Tomasz Mańkowski

Architecture is the most important thing
Address
ul. Bernardynska 5, Wroclaw 50-156 Map
Hours
Tue+Fri-Sun 11 am-5 pm, Wed 10 am-4 pm, Thu 12 am-7 pm

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na pierwszą w historii monograficzną wystawę poświęconą życiu i twórczości Tomasza Mańkowskiego - architekta, profesora, nauczyciela akademickiego i twórcy, który przez cały okres swojej zawodowej działalności związany był z Krakowem i tamtejszym Wydziałem Architektury.

Mańkowski wierzył, że „architektura jest najważniejsza”, ponieważ jest sztuką oddziałującą na wszystkie sfery życia. Pracował przez ponad pięćdziesiąt lat – od 1954 roku, kiedy ukończył studia, do pierwszej dekady XXI wieku. Stworzył własną filozofię projektowania, opartą o poczucie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej. Był przekonany, że problemy społeczne można rozwiązywać za pomocą architektury i planowania przestrzennego, które postrzegał jako narzędzia służące zapewnieniu wszystkim równego prawa do mieszkania w godnych warunkach. Pozostał wierny modernizmowi z jego prostotą form i humanistycznym przesłaniem. Jego prace do dziś wyróżnia: logika powiązań, geometria układów (siatki, moduły) oraz ortogonalne formy, które z czasem ewoluowały do struktur bardziej złożonych przy zachowaniu jednoznaczności i przejrzystości tektoniki.

Na wystawie zaprezentowane zostaną projekty i realizacje Tomasza Mańkowskiego z całego okresu jego twórczej działalności, w najpełniejszy sposób obrazujące jego autorską filozofię twórczą i podejmowane przez niego zagadnienia: mieszkalnictwo, prefabrykację, poodwilżowy modernizm oraz postmodernizm. Temat mieszkalnictwa i prefabrykacji reprezentować będą między innymi domki prefabrykowane z odpadów drzewnych czy monumentalne założenie Miasteczka Studenckiego AGH. Zagadnienie poodwilżowego modernizmu ukaże grupa koncepcji konkursowych współprojektowanych przez Mańkowskiego w drugiej połowie lat 50. Postmodernizm w twórczości architekta, rozumiany w autorski sposób jako gra z geometrią i formą, przedstawią między innymi projekty Wioski Dziecięcej w Rajsku koło Oświęcimia oraz Radia Kraków, będącego jedną z najczęściej nagradzanych realizacji autorstwa Mańkowskiego.