Gevoden Architectuur

Experiment en Conservatie
Adresse
Desguinlei 25, Antwerpen B-2018
Öffnungszeiten
Mo–Fr 10–19 Uhr, Sat 16–19 Uhr
E-Mail

Gevonden architectuur zet de nieuwe verhouding tussen hedendaags ontwerp en erfgoed op scherp. Aan de hand van experimentele, grensverleggende (inter)nationale voorbeelden onderzoekt de tentoonstelling de verschillende posities die hedendaagse ontwerpers innemen ten opzichte van het bestaande. Circulariteit, conservatie, restauratie, pastiche, ombouw, weiterbauen, refereren naar oude tradities in nieuwe contexten, ‘wevend’ te werk gaan en urban mining… Het zijn evoluties die naast en door elkaar bestaan en de architectuurpraktijk steeds meer verrijken. Ze situeren zich tussen verleden en toekomst, onaantastbare waarden en circulariteit, collectieve kennis en creatieve intelligentie.

In een wereld waarin migratie, bevolkingsgroei, diversiteit en klimaatverandering grote uitdagingen zijn, krijgt de herbestemming van gebouwen meerdere betekenissen. Duurzaamheid, circulariteit, het collectieve geheugen, toe-eigening... Hoe kan je in deze nieuwe realiteit de bestaande gebouwde omgeving  verder ontwikkelen? Hoe kan erfgoed een antwoord zijn op de noden van vandaag? En welke rol speelt architectuur in deze maatschappelijke veranderingen?