Petr Stolín

Architekt
Adresse
náměstí Přemysla Otakara II. 38, 37001 Budweis Map
Öffnungszeiten
Di–So 10–13, 13:30–18 Uhr

Petr Stolín (1958) patří do nepočetné skupiny současných českých architektů, jejichž tvorba snese srovnání se světovou špičkou oboru. Návrhy Petra Stolína se nepodřizují rychlosti a fotogeničnosti mediálních událostí, protože jejich cílem je rozvíjení autentické zkušenosti obývaného prostoru. Důvodem úspěchu je tak především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které jej přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti.  

Výstava libereckého architekta Petra Stolína připravená pro Galerii současného umění a architektury přitom nepředstavuje jeho tvorbu pomocí modelů či odlišných reprezentací architektury. A to i navzdory skutečnosti, že stavby, které architekt vytvořil ve spolupráci s Alenou Mičekovou, získaly ocenění a uznání jak od tuzemských, tak i zahraničích odborníků. Důvod je prostý: výstava se snaží přinést zprávu o tom, co je v architektuře nejdůležitější.
Co je vůbec architektura? Na tuto jednoduchou otázku lze odpovědět pomocí několika slovníkových definic, ovšem není jisté, že po jejich přečtení tazatel doopravdy získá kýžené porozumění. Lze mluvit o hře objemů, tektonice, odívání, konstrukci, prostoru, a jistě i o dalších přístupech, kterými se lze přiblížit pochopení architektury. Petr Stolín na tuto otázku odpovídá praxí architektury i života. Jak o architektuře přemýšlí, tak sám žije. Právě proto výstava neakcentuje formy či materiály jako cíle architektonického myšlení, ukazuje je jako součást každodenního života v Zen Houses (2015), které pro sebe architekt navrhl.
Pro Petra Stolína je v architektuře nejdůležitější to, jak otevírá možnosti života v ní.
Jinými slovy výstava se soustředí na to, jak vypadá každodennost poetiky střídmosti. V Zen Houses si totiž architekt zvolil experimentální podobu žitého prostoru. Neudělal to z marnivé touhy po zviditelnění se; nakonec, pokud jsou dům a ateliér výrazem něčeho, pak soustředěného hledání, a ne rozšafného výkřiku. Experiment je výsledkem dlouhé profesní zkušenosti, stejně jako je výrazem kritického pohledu na zahlcování a překrývání života věcmi a informacemi. Pro objasnění můžeme položit prostou otázku, která přímo navazuje na experimentální úvahy moderny začátku minulého století: jaký prostor je pro člověka dostatečný, aby mohl vést autentický, důstojný a spokojený život?
Právě Zen Houses, jeden dvojdům či dvě hmoty jednoho domu, jsou konkrétní odpovědí. Ta přinesla Petru Stolínovi široké uznání. Zvláště stojí za připomenutí hlavní cena prvního ročníku České ceny za architekturu (2016) udělená mezinárodní porotou. Principy, které architekt ověřil touto stavbou sám na sobě, dál rozvíjel v budově mateřské školky v Nové Rudě (2018).