ABC – Architectuurcentrum Haarlem

Address
Groot Heiligland 47, Haarlem 2011 EP Map
Hours
Tue–Sat 12 am–5 pm, Sun 1–5 pm

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem (kortweg ABC) is in 1989 opgericht en is een stichting. Het ABC heeft in de eerste plaats als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en de regio Kennemerland. Daarnaast wil het ABC ook de kwaliteit van die gebouwde omgeving in deze stad en de regio bevorderen.
Activiteiten: Om deze doelen te bereiken organiseert het ABC exposities, lezingen, symposia, discussies, workshops en diverse andere activiteiten. De onderwerpen van de activiteiten en invalshoeken voor de projecten is steeds het brede terrein van architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur en alle kunstvormen die daarmee samenhangen. Jaarlijks worden er ca. 35 activiteiten georganiseerd.
Bouwkolom: Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op allen die zich beroepsmatig met de gebouwde omgeving bezig houden, ofwel de vertegenwoordigers van de 'bouwkolom'. Hiertoe kunnen gerekend worden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bestuurders, gemeentelijke- en provincialebeleidsmakers.
Van bewoner tot toerist: Maar alle activiteiten worden ook weloverwogen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarbij richt het ABC zich op de bewoners van Haarlem en de regio maar bijvoorbeeld ook op toeristen. Voor kinderen, jongeren en onderwijsinstellingen worden afzonderlijke initiatieven ondernomen en bijzondere activiteiten ontwikkeld zoals workshops en (verjaardags)partijtjes. Jaarlijks ontvangt het ABC circa 15.000 bezoekers.
Lokaal architectuurcentrum: Het ABC is een zogenoemd 'lokaal architectuurcentrum'. Inmiddels zijn er zo'n 45 vergelijkbare centra in heel Nederland, zoals ARCAM (Amsterdam), CAST (Tilburg), GRAS (Groningen) en BABEL (Zaandam). Met deze en de andere centra wordt regelmatig samengewerkt en is goed contact. Samenwerken doet het ABC overigens ook veelvuldig met bijvoorbeeld verscheidene gemeentelijke diensten, architectenbureaus, (project)ontwikkelaars, onderwijsinstellingen als InHOLLAND enzovoort.
Veel faciliteiten: Wat het ABC ten opzichte van de andere centra onderscheid en uniek maakt, is de grootte van het ABC. Zo heeft dit centrum maar liefst 6, goed geoutilleerde, tentoonstellingsruimten. Hierdoor kunnen veel wisselende exposities - soms groot en soms klein - worden getoond, maar is er tevens voldoende ruimte voor permanente presentaties over nieuwe plannen en ontwikkelingen in de stad Haarlem. Daarbij beschikt het ABC ook nog over een aparte tuinzaal die gebruikt wordt voor lezingen en vergaderbijeenkomsten (eveneens voor verhuur) en heeft het ABC een winkel met designartikelen en architectuurboeken. Een impressie van de ruimten is hier te zien op een zogenoemde 'panoramatoer' door het ABC die begin 2011 is gemaakt.