Sep 16–Oct 17, 2021

Vi stabler steiner i bue og krysser fingre

Address
Maridalsveien 3, 00178 Oslo Map
Hours
Tue–Sun 12 am–5 am pm
E-Mail

Utstillingen retter lyset mot et utvalg kunstnere som alle har bygget sine egne bygg og ser på sammenhenger mellom deres kunstneriske praksis og byggene de har skapt. Utstillingsprosjektet undersøker hvordan kunstnernes kompetanse og erfaringer fra kunstneriske prosesser gjør seg gjeldende i deres unike tilnærming til et byggeprosjekt. Utstillingen består av arbeider av Markus Lantto, Per Kristian Nygård, Thor Erdahl, Inger-Anne Nyaas og Erin Sexton. Byggene og mest av alt prosessen med å bygge dem er en sentral del av utstillingen, dette materialet inngår i en installasjon av Trygve Ohren.

Fra prosess til realisering søker utstillingen å belyse betydningen av aktiv deltagelse i utformingen av våre bygde omgivelser. Relasjonen mellom arkitekturen de har bygd og kunsten de skaper reflekteres over gjennom samtaler som gis ut i en samtaleserie som følger utstillingen.

At mennesker bygger sine egne hus er ikke noe nytt, det har vi bestandig gjort. Det er kunstnernes tilnærming til oppgaven som er annerledes. Spesielt interessant er det å se på forholdet de har til materialene de bruker. Flere av prosjektene er gjennomført med mye gjenbruk av byggematerialer. At vi må forvalte de ressursene vi har på en god måte blir stadig mer aktuelt. Hos kunstnerne er motivasjonen for å gjenbruke like mye begrunnet i økonomi som økologi, men metoden ligger også nært måten flere av dem jobber på i atelieret. Et byggeri der vi benytter gjenbruksmaterialer, fremfor spesialiserte produkter, krever omstilling. En omstilling hvor vi kan lære mye av kunstnernes evne til å komponere med tilgjengelige materialer.